Category: ABOUT

ABOUT THAI TREND SPOTTING

การเดินทางของโปรเจค Trend Spotting ได้เริ่มขึ้นเมื่อสององค์กรยักษ์ใหญ่ระหว่างสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) OKMD หัวเรือใหญ่ ที่ช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถของเยาวชนเพื่อให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมรับมือกับสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย(TGMA) องค์กรผู้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเติบโตอย่างยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรมการ์เม้นท์ เสริมสร้างความรู้ ให้ความช่วยเหลือ ด้านการค้า การลงทุน ทั้งยังเพิมพูนศักยภาพให้กับผุ้ประกอบการ สมาคมฯจึงเป็นฟันเฟือง สำคัญในการขับเคลื่อนช่วยพัฒนา อุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็งและมีโอกาสเติบโตเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

Trend Spotting Project จะนำเสนอข้อมูลเทนด์แฟชั่นไทยผ่านทางเวปไซต์ และเวปไซต์นี้จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ส่งเสริม และให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นปัจุบัน เพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการปรับใช้เทรนด์ และศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจและการผลิตในภาคอุตสาหกรรมแฟชั่น อุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งไทย นอกจากนั้นเราจะวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากหลายหลายสาขา ผ่านกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจต่อไป

Trend Spotting Website จะรายงานให้คุณได้อัพเดดเทรนด์แฟชั่นในเมืองไทย หนึ่งในหัวข้อที่เป็นไฮไลท์ของเราคือ “Street Style” เราจะนำเสนอข้อมูลสตรีทแฟชั่นที่เป็นปัจุบันแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ กับ4พื้นที่ ที่คุณไม่ควรพลาด สยามสแควร์, ตลาดนัดจตุจักร  สีลม-สาทร และอโศก อีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจคือ “Shops” หรือ Shop Recommend ร้านโปรดในดวงใจของใครหลายๆคน แน่นอนว่า Trend Spotting จะนำเสนอข้อมูลที่เป็นความจริง เและเป็นข้อมูลที่ได้รับจากการ Spotting จากกลุ่มตัวอย่าง “Street Style” เท่านั้น Trend Spotting จึงไม่ใช่พื้นที่สำหรับการโปรโมทแบรนด์แต่อย่างใด

“Event Snap” ชัดเจนอยู่แล้วว่าเมืองไทยเป็นจ้าวแห่ง Event เราจะพาคุณไปอัพเดดความทันสมัยของเหล่าแฟชั่นนิสต้าอย่างแน่นอนคะ สองหัวข้อสุดท้ายคือ “Special” แน่นอนว่าจะต้องพิเศษสุดสำหรับคุณ และ “New Tribe” เราจะนำเสนอความเป็น Innovator ที่เหล่าผู้นำเทรนด์แฟชั่นต่างคิดและออกแบบการแต่งตัวจนเกิดเป็นกระแสขึ้นมา คอแฟชั่นไม่ควรพลาด ติดตามการรายงานของเราได้ที่นี่  thaitrendspottingthailand.wordpress.com

 

Advertisements